Tietosuojakäytäntö


 Rekisterinpitäjä

Polarfix Oy/ Tuusherkku

Nahkelantie 99

04350 Nahkela

tuusherkku@gmail.com

 Rekisterin nimi

tuusherkku.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri.

 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yhteystiedot

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Tarvittaessa osoite
  • Mahdollisuus lähettää asiakkaalle markkinointiviestejä

Tietoja säilytetään 6 kuukauden ajan asiakassuhteen päätyttyä.

 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat ne jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Tietojen luovutukset

Tuusherkku ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tuushekku.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään tallennettuja tietoja pääsee käyttämään vain rekisterinpitäjä.

 Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

Päivitetty 10.10.2022